روایت جوکول چینی درپاشاکی

شهریور ۱۱ام, ۱۳۹۲
موقعی که خوشه های برنج درشالیزارهای گیلان شیره می گیرد ودرحال سفت شدن می شود،مراسمی دربعضی ازخانواده های پاشاکی وحومه به نام جوکول چینی مرسوم است ،بعضی ازروستائیان... ادامه
کوتم خوسی ونگهبانی از برنج-حمزه شرفی پاشاکی

درموردکوتم خوسی-حمزه شرفی پاشاکی

شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰
آقای حمزه شرفی پاشاکی در مورد کوتم خوسی برای جلوگیری از حمله ی خوکها به مزارع برنج می گوید: هر ساله پس از کشت برنج درمناطقی از پاشاکی پس از اینکه برنج خوشه می زند،... ادامه