خاطرات من ودل-علت نام گذاری دیسام

علت نام گذاری دیسام-اکبرنظری واحمدنظری پاشاکی

شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰
ابتدای کلمه ی دیسام دی می باشد که از دل گرفته شده که به لهجه  گیلکی طرف های ما میگفتند دیل وآخر دیسام ازسیم(soim)گرفته شده که گیاهی است وحشی وخودرو که مثل ساقه برنج... ادامه