روستای کلامسرسیاهکل

مهر ۲ام, ۱۳۹۰
زیارت دستخط در روستای کلام سر سیاهکل(زیارتگاه تاریخی فراموش شده در روستای کلام سر سیاهکل) این زیارتگاه،بنایی چوبین و دو طبقه می باشد و در محوطه ای وسیع که درختان... ادامه