خلاصه ای اززندگی سربازشهیدمسعودمعصومی

روستای بالااسلامده-بالاشاده

آذر ۳۰ام, ۱۳۹۰
اقلیم آب و هوایی و فصلها در روستا اقلیم روستا بیشتر سال معتدل و تحت تاثیر جو مدیترانه ای و بدین گونه است که در فصل بهار بیشتر هوا از اول فروردین خنک و اکثر اوقات... ادامه