محلات قدیمی اطراف منطقه پاشاکی

آذر ۶ام, ۱۳۹۰
پاشاکی پیش ازسنه 800شمسی زمان کیائی هاوصفویه شامل چندکوره دهات به طورپراکنده که هریک نام خاص خودش راداشتندبیش نبود. دراطراف بالامحل محلاتى شامل سلش،پنج على... ادامه