دنیای کودکی من رنگ وتصویربود- دنیای کودکی من رنگ وتصویر بود-آن نامه ها که از بهشت می آیند آن نامه ها که از بهشت می آیند-زندگینامه

زندگینامه وتالیفات محمدرضا محمدی پاشاک

شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰
زندگینامه: در سال ۱۳۳۹ در روستای پاشاک لاهیجان متولد و تا دوره دیپلم را در آنجا به سر برد. پس از اخذ دیپلم به دانشسرای راهنمایی تحصیلی رشت رفت و از سال ۵۹ تاکنون در... ادامه