شهدای روستای تازه آباد جنگاه

روستای تازه آباد جنگاه

مهر ۲ام, ۱۳۹۰
موقیعت جغرافیایی این روستا این روستا در استان همیشه سر سبز گیلان در اطراف شهر ستان سیاهکل واقع شده و از سمت غرب به روستاهای پنا بندان.پاشاکی.فشتال.کلامسر.سیاهکل واز... ادامه