آخرین موشک- سکینه عاشوری پاشاکی

آذر ۲۹ام, ۱۳۹۱
آخرین موشک- سکینه عاشوری پاشاکی دوبار شهید شد ، یک بار خودش ویک بار هم بواسطه فرزند ۷ ماهه خود که حامله اش بود ! همیشه می گفت : آخرین موشک نصیب ما می شود ! تکیه کلام او... ادامه