دهستان چهارده آستانه اشرفیه

شهریور ۲۵ام, ۱۳۹۰
دهستان چهارده در۱۵کیلومتری آستانه اشرفیه دراستان گیلان واقع شده است.این دهستان ازپنج قریه تشکیل شده که به مجموع آن چهارده گفته می شود.این پنج قریه... ادامه