اولین تاسیس کتابخانه عمومی درپاشاکی

اولین تاسیس کتابخانه عمومی درپاشاکی

دی ۱ام, ۱۳۹۱
کتابخانه عمومی درسال1352به کمک جوانان محل درپاشاکی بالا تاسیس شد.تابدین وسیله جوانان بتوانندبه کتابهای گوناگون دسترسی داشته باشند.کتابهای موجوددرکتابخانه... ادامه