توم بیجار،خزانه برنج-فوتبال دیروز و امروز روستا-پاشاکی را چه شده است؟

توم بیجار،خزانه برنج-محمدعلی آب بندپاشاکی

شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰
نحوه بعمل آوردن نشاء برنج یا( توم ) برای شروع کار ابتدا جو یا شلتوک برنج را تمیز نموده و بعد آن را داخل آب ریخته و به مدت ۲تا۳ روز گذاشته تا خیس بخورد.سپس آن را جهت... ادامه