اولین درمانگاه شخصی بالامحله پاشاکی

آذر ۴ام, ۱۳۹۱
اولین درمانگاه شخصی بالامحله پاشاکی حدودسال ۱۳۲۵اولین درمانگاه شخصی درپاشاکی بالا توسط آقای دکترمحمدقهرمانی درپاشاکی دایرشد.گوینداین شخص تحصیل کرده روسیه بوده... ادامه