اهداء مدال طلا (مدال شجاعت وافتخار) از طرف آقای لی سی جونگ فرماندارورئیس برگزاری بازیهای جهانی مستر شیپ کره‌جنوبی به استادمحمدرضاهاشم پورپاشاکی دبیرکل کنفدراسیون جهانی هاپکیدو ☘ستارامینی

ورودهاپکیدو سنتی واصیل درایران-محمدرضا هاشم پور پاشاکی

آبان ۳ام, ۱۳۹۰
هاپکیدو اصیل و سنتی جین جونگ کوان هاپکیده توسطاستاد محمد رضا هاشم پور پاشاکی اولین و تنها ایرانی فارغ التحصیل از آکادمی مرکزی هاپکیدو و تنها ایرانی که دارنده عنوان... ادامه