ژئوپلتیک-چالش های فراروی حقوق بشر

چالش های فراروی حقوق بشر-سجادکریمی پاشاکی

دی ۵ام, ۱۳۹۱
تروریسم، مذهب و چالش های فراروی حقوق بشر چکیده: زندگی همراه با آرامش و صلح از ابتدائی‌ترین خواسته‌های بشر است که همواره با جنگ، منازعات داخلی، منطقه‌ای و جهانی،... ادامه