شهیدحسین محسنی

وصیت نامه پاسدار شهیدحسین محسنی پاشاکی

آبان ۷ام, ۱۳۹۰
اطیعوالله و اطیعوالرسول و اوللامر منکم من المومنین رجال صدقوا ما آهدالله علیه فمنهم من قضی نحبه فمنهم میینتظر و ما بدل تبدیلا به نام خداوند بخشنده و مهربان ستایش... ادامه
شهیدحسین محسنی

زندگینامه شهیدحسین محسنی پاشاکی

آبان ۷ام, ۱۳۹۰
شهید حسین محسنی در هفتم اردیبهشت ۱۳۴۲ در روستای بالا محله پاشاکی در خانواده ای مستضعف و زحمتکش دیده به جهلن گشود وی دومین فرزند خانواده بود پدر و مادر نام او را حسین... ادامه