مراسم زیبای جوکول چینی مخصوص عروس درپاشاکی

دی ۱۲ام, ۱۳۹۱
یکی ازرسم های زیبادرپاشاکی سنت جوکول چینی است این شایدقدیمی ترین سنت، چه درکشت گندم وچه درکشت برنج باشد.زیرااززمانی که برنج یاگندم دانه اش نارس یاکال است خوشه ها... ادامه
مراسم نامزدی و عروسی در پاشاکی

مراسم نامزدی و عروسی در پاشاکی-عبدالله محمدی نژاد

شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۰
مراسم نامزدی-قند پخش کنی بعد از مراسم عقد کنان ،فردای آن روزخانواده داماد،قند وشیرینی را داخل مجمع (کاسه بزرگ مسی) گذاشته وبرای خانواده عروس می بردند عیدی... ادامه