عضوتیم دریانوردان بوشهر-حسن جوادی پاشاکی

بازیکن تیم دریانوردان بوشهر-حسن جوادی پاشاکی

بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۲
حسن جوادی پاشاکی قهرمان لیگ برتر سال ۹۲ عضوتیم دریانوردان بوشهر دارای ۴ مقام نایب قهرمانی و ۲ مقام قهرمانی نسل فوتبالیستهای قدیم پشتاسرا مثل همایون افلاکی ،... ادامه