شهیدعیسی رشیدی

تصاویرشهدای پاشاکی

تیر ۵ام, ۱۳۸۹
تصاویرشهدای پاشاکی شامل:تصاویر۲۷ تن از شهدای پاشاکی ,نظری ,جهانگیری , شریفی , کریمی , رشیدی ,حیدری , منصورقناعی , شبدینی , بخشی پور , صدیقی , باقری , محسنی , قسمتی ,ملکی ,... ادامه