تأثیرسیستم کاشت بر پاره ای از صفات مورفولوژیک

تأثیرسیستم کاشت بر پاره ای از صفات مورفولوژیک-کامران منصورقناعی پاشاکی

آذر ۱۷ام, ۱۳۹۳
عکس تزیینی است تأثیر تیمارهای مختلف تراکم بوته و سیستم کاشت بر پاره ای از صفات مورفولوژیک و مقادیر پروتئین و نشاسته بذور توده بومی لوبیا(Phaseolus vulgaris L) خلاصه... ادامه