نشست انجمن دندانپزشکان-دکترصیادکریمی پاشاکی

نشست انجمن دندانپزشکان-دکترصیادکریمی پاشاکی

آبان ۳ام, ۱۳۹۰
اولین نشست سراسری انجمن دندانپزشکان عمومی استان گیلان، میزبان پنجمین جلسه شورای عالی مشاوان اجرایی انجمن در تاریخ پنج شنبه ۱/۲/۹۰، ساعت ۳۰/۱۰ دقیقه صبح اولین... ادامه