بقعه آقاسیدحاجی محمددربالامحله پاشاکی

درموردبقعه آقا سیدحاجی واهالی پاشاکی

دی ۳ام, ۱۳۹۱
عده ای ازاهالی پاشاکی درمورد بقعه آقا سید حاجی محمد نقل می کنند که رسم بود :در زمان قدیم اگر اسب سواری از جاده ی کنار بقعه آقا سید حاجی محمد رد می شد به جهت... ادامه