نمایی از خانه قدیمی درپاشاکی-اولین خانه مسکونی فرزندان ملا عبدالله

ضرورت بازشناسی واحیای خانه ایرانی-الهه کریمی پاشاکی

آبان ۲۰ام, ۱۳۹۳
عکس تزیینی است بررسی فضای چند عملکردی درخانه ایرانی، ضرورت بازشناسی و احیای آن (نمونه موردی: خانه طباطبائی ها) تنوع پذیری و پتانسیل های گوناگون در خلق عملکردهای... ادامه