اولین جشنواره حمایت ازجمعیت پلنگ ایران-ابوذرمنصورقناعی

اولین جشنواره حمایت ازجمعیت پلنگ ایران-ابوذر منصورقناعی

خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۴
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان روز جمعه در این جشنواره گفت: به علت افزایش بیش از حد جمعیت و بهره برداری های بی رویه در دهه های اخیر، همه موجودات و منابع در فشار... ادامه