یادی ازگذشته گان پاشاکی:قاسم روستا، رمضان پردل، باقر نجفی، نظر عاشوری،ابوالقاسم هماپور، محمد محمدی، میرزا صدیقی(توسط : محمد فاضلی پاشاکی)

معرفی روستای پایین محله پاشاکی،قسمت اول-کورش جوادی پاشاکی

شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰
معرفی روستا روستای پائین محله پاشاکی سرزمین شالیزار در آغوش دو رود زیر سایه رشته کوه البرز ، آبهای سفید رود و رودخانه دیسام به پایش می ریزد ، سرزمین باران , برنج و... ادامه