مربی رسمی هاپکیدوقهرمان مبارزات آزادسجاد هاشم پورپاشاکی

مربی رسمی هاپکیدوقهرمان مبارزات آزاد-سجاد هاشم پورپاشاکی

آبان ۵ام, ۱۳۹۰
ستاد سجاد هاشم پور دان ۳ انجمن هاپکیدو KHF کشور،مربی رسمی هاپکیدوقهرمان مبارزات آزد و دفاع شخصی کشوردرموردورزش وبیماران قلبی می نویسد: بیماران قلبی چگونه ورزش... ادامه
نشست انجمن دندانپزشکان-دکترصیادکریمی پاشاکی

نشست انجمن دندانپزشکان-دکترصیادکریمی پاشاکی

آبان ۳ام, ۱۳۹۰
اولین نشست سراسری انجمن دندانپزشکان عمومی استان گیلان، میزبان پنجمین جلسه شورای عالی مشاوان اجرایی انجمن در تاریخ پنج شنبه ۱/۲/۹۰، ساعت ۳۰/۱۰ دقیقه صبح اولین... ادامه