انتخابات شورای‌عالی نظام پزشکی

انتخابات شورای‌عالی نظام پزشکی-دکتر مهران قسمتی‌زاده پاشاکی

آذر ۱۳ام, ۱۳۹۰
در حال حاضر با توجه به استقبال خوب بدنه‌ی جامعه‌ی پزشکی و همچنین پزشکان عمومی فعال در عرصه‌ی مبارزات صنفی، آن‌چه به این انتخابات اهمیت می‌بخشد نه نفس حضور در این... ادامه