منصوب شدن بابک خادمی پاشاکی به سمت مدیراموربین الملل جمعیت

بهمن ۸ام, ۱۳۹۲
منصوب شدن  بابک خادمی پاشاکی به سمت مدیر روابط عمومی و اموربین الملل جمعیت همزمان با برگزاری جلسه ستادی با حضور دکتر عباسی وزیر دولت نهم و دهم ، طی حکمی توسط دبیرکل... ادامه