بررسی پتانسیل های اکوتوریسم اکوکمپ

بررسی پتانسیل های اکوتوریسم اکوکمپ متین آباد-فرشادنجات پاشاکی

اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۱
استفاده از تحلیل SWOT برای بررسی پتانسیل های اکوتوریسم اکوکمپ متین آباد جلوه های کم نظیر طبیعت خصوصا، طبیعت بکر و دست نخورده ی مناطق بیابانی مرکز ایران، فرصت مناسبی... ادامه