ویژگی های مسکن بومی ایران

ویژگی های مسکن بومی ایران-شهاب آدرین روحانی پاشاکی

مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۳
بررسی ویژگی های مسکن بومی ایران در اقلیم گرم ومرطوب مطالعه موردی شهرستان بندرلنگه خلاصه مقاله: کشور ایران با توجه به مساحت و گستردگی جغرافیای آن از اقلیم های... ادامه