میزان تاثیرگذاری نصیحت

میزان تاثیرگذاری نصیحت-هوشیارکریمی پاشاکی

مهر ۲۳ام, ۱۳۹۰
همه ما در زندگی لحظاتی را داشته ایم که به نصیحت دیگران پرداخته ایم یا مورد نصیحت اطرافیان قرار گرفته‌ایم. لحظاتی که مشغول نصیحت دیگران بودیم احساس می کردیم که کاملا... ادامه