اثربخشی آموزش گروهی خوشبینی واضطراب

اثربخشی آموزش گروهی خوشبینی واضطراب-دکترعبدالعظیم صدیقی پاشاکی

اردیبهشت ۱۴ام, ۱۳۹۲
اثربخشی آموزش گروهی خوشبینی بر افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به سرطان سینه سرطان یک بیماریهای مزمن وجزوبیماریهای تهدیدکننده محسوب می شود ودراین میان سرطان... ادامه