شرکت درمسابقات کشوری هاپکیدو-فرهادروستازاده‌ پاشاکی

آذر ۲۹ام, ۱۳۹۱
رئیس سبک هاپکیدو استان قزوین نایب‌قهرمانی بانوان قزوینی در مسابقات کشوری هاپکیدو را خبر داد. فرهاد روستازاده‌ پاشاکی اظهار کرد: این مسابقات در قالب 14 تیم آقایان و... ادامه