فرهاد روستا زاده پاشاکی نماینده و مسئول هاپکیدو w.h.c در استان قزوین

شرکت درمسابقات کشوری هاپکیدو-فرهادروستازاده‌ پاشاکی

آذر ۲۹ام, ۱۳۹۱
شرکت درمسابقات کشوری هاپکیدو-فرهادروستازاده‌ پاشاکی رئیس سبک هاپکیدو استان قزوین نایب‌قهرمانی بانوان قزوینی در مسابقات کشوری هاپکیدو را خبر داد. فرهاد... ادامه