اپلاینسهای ثابت ارتودنسی-دکترفریدون افلاکی پاشاکی

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
بررسی میزان آزاد سازی یونهای فلزی از اپلاینسهای ثابت ارتودنسی در سلولهای مخاط دهان دستگاههای ثابت ارتودنسی شامل براکتها , بندها و آرچ وایرها هستند که از آلیاژهای... ادامه