آیین های ویژه ی رمضان درگیلان وپاشاکی

آیین های ویژه ی رمضان درگیلان وپاشاکی

دی ۴ام, ۱۳۹۱
 مصطفی فرض پور ماچیانی یکی دیگر ازپژوهشگران فرهنگ بومی گیلان که کتاب با موضوع تاریخ، آداب ورسوم وگویش های محلی گیلان نوشته است درخصوص آیین های تشخیص واعلام وقت... ادامه