سیری درتاریخ تأمین اجتماعی ایران

سیری درتاریخ تأمین اجتماعی ایران وتحولات حوزه درآمد۱-محمدکریمی پاشاکی

شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰
مقدمه”با این‌که در کشور پهناور ما ایران تأمین اجتماعی با شروع اقدامات دولت و تصویب و تدوین قوانین و مقررات شروع می‌شود، اما باید قبول کنیم قبل از اقدامات... ادامه