روش های برانگیختن خلاقیت-اسماعیل صدیقی پاشاکی

خلاقیت را چگونه رشددهیم۱-اسماعیل صدیقی پاشاکی

شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰
اشاره-آلفرد هیچکاک اغلب برای شخصیت پردازی قهرمانان قصه های خود از عنصر خلاقیت بهره می گرفت. به عبارت دیگر هر کدام از شخصیت های داستانی او یک ویژگی خاص داشتند. در قصه... ادامه