استراتژی آب مجازی-بهره برداری از منابع آب-تصفیه و بهسازی زه آبهای کشاورزی

تصفیه و بهسازی زه آبهای کشاورزی-محمد حسین کریمی پاشاکی

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
تصفیه و بهسازی زه آبهای کشاورزی با استفاده از فناوری نانوفیلتراسیون از آن جا که بخش کشاورزی بیشترین مصرف کننده منابع آبی بوده و نیز به دلیل کمبود منابع آب شیرین... ادامه