عروسی وموسیقی

قراردادبامطرب خانواده داماددرپاشاکی

دی ۱۲ام, ۱۳۹۱
بعدازصحبت های طرفین پدر دامادبانوازندگان قراردادمی بست که مراسم جشن وسروررا برعهده بگیرندامادرعوض پولی که درمجالس درموقع اجرای برنامه نوازندگان ازمهمانهاجمع... ادامه
مراسم گیشاگردانی درپاشاکی

گیشاگردانی درپاشاکی

دی ۱۲ام, ۱۳۹۱
دوروزمانده به مراسم عروسی، عروس خانم بایکی ازدوستان بسیارنزدیک درروستا باپای پیاده به منازل بستگان دورونزدیک می رفتندوازهمه تک تک خداحافظی ودرضمن همه رانیزبه... ادامه
مراسم زیبای شب حنابندان درپاشاکی

مراسم زیبای شب حنابندان درپاشاکی

دی ۱۲ام, ۱۳۹۱
آخرین شب جشن عروسی مراسم حنابندان شروع می شد.دراین شب شام آخرعروس خانم درمنزل یکی ازنزدیکان مثل دایی ،عمویاخاله به عنوان مهمان بود.دراین شب تمام دوستان دخترودختران... ادامه
صفحه 3 از 812345...قبلی »