فرهیختگان روستای پاشاکی

فرهیختگان روستای پاشاکی قسمت اول

تیر ۱ام, ۱۳۹۳
به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی آزادگان آرمین آزادگان فرزند حسینعلی(لیسانس برق قدرت) آب بند فاطمه آب بند پاشاکی فرزند مرحوم سیف اله( لیسانس پرستاری ) معصومه... ادامه
فرهیختگان روستای پاشاکی

فرهیختگان روستای پاشاکی قسمت دوم

تیر ۱ام, ۱۳۹۳
به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی   صدیقی سیما صدیقی پاشاکی فرزند محمدرضا(کارشناس شیمی.کارمند شرکت مواد بهداشتی) بیژن صدیقی پاشاکی فرزند محمدرضا(کاردان فنی... ادامه
فرهیختگان روستای پاشاکی

فرهیختگان روستای پاشاکی قسمت سوم

تیر ۱ام, ۱۳۹۳
به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی   نجات محمرضا نجات پاشاکی فرزند ناصر«سیروس»(مهندس مکانیک) طاهره نجات پاشاکی فرزند محمد( ارشدمهندسی شیمی ) علی نجات پاشاکی فرزند... ادامه
فرهیختگان روستای پاشاکی

فرهیختگان روستای پاشاکی-فرهنگیان

تیر ۱ام, ۱۳۹۳
آزادگان حسین آزادگان پاشاکی زینب اشرف نژادپاشاکی حبیب اله اشرف نژادپاشاکی باوقار فریبرز باوقار پاشاکی (فرهنگی بازنشسته) بشارتی فرد ابراهیم بشارتی... ادامه