به یاد پدربزرگ و مادر بزرگ عزیز و مهربانم مرحوم میرزاقا صدیقی وسیب گل منصورقناعی روحشان شاد و یادشان گرامی از طرف حسین صدیقی پاشاکی

آلبوم درگذشتگان۷

اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۵
شلمل تصاویری از میرزااحمد قنبری،مسیب شادمان،حمداله شبدینی،بلقیس صدیقی،قربانعلی آب بند،محمد شهبازی،علی اصغر منصور قناعی،میرزا آقا صدیقی ،سیب گل منصورقناعی جهت... ادامه
مرحوم زینب صدیقی مادربزرگ عزیزم همیشه در دل ما جا داری از طرف:زینب عباسی

آلبوم درگذشتگان۶

اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۵
آلبوم درگذشتگان۶ شامل تصاویری از صفرعلی مهربان،محمدحسین کمالی،علی صدیقی،صغری نجفی،اکبر نظری،سیدنسا حسینی،زینب صدیقی،سیده رقیه روحانی،فاطگه زمانی،زینب... ادامه
سید مصطفی روحانی پاشاکی روحش شاد گرامی از طرف:سید مهدی روحانی

آلبوم درگذشتگان۵

اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۵
آلبوم درگذشتگان۵ شامل تصاویری ازجعفر نجات،منوچهر شهبازی،خانعلی منصورقناعی،زری منصورقناعی،سیف اله عباسی،احمدعلی نجات،جواهر عباسی،میزا آقا صدیقی،عزیزاله... ادامه
از سمت راست اکبر قاسمی. شهید یعقوب قاسمی. مرحومه احترام محمدی نژاد و مرحوم حاج مصیب قاسمی ارسالی از: نیما قاسمی

آلبوم درگذشتگان۴

اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۵
آلبوم درگذشتگان۴ شامل تصاوی ازمعصومه نجفی،موسی نجفی اصلی،احترام محمدی نژاد،حاج مسیب قاسمی،م ینه جهانگیری،رمضان صدیقی،فاطمه صدیقی،قنبر ملکی،سیب گل محمدی... ادامه
نوشکفته گل، پارسافرهادی زاده -خواهرزاده عزیزم روحش شاد ویادش گرامی ارسالی از : ف . علیزاده

آلبوم درگذشتگان۳

اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۵
آلبوم درگذشتگان۳ شامل تصاویری ازماهرخ شبدینی،حسن منصورقناعی،زهراکریمی،فاطمه جعفری ،قربانعلی باقرزاده،حسین محمدی نژاد،سکینه حسینی،محمد شفیعی،سکینه... ادامه
شادروان عزیزکریمی پدر آقایان :علی وجمشید کریمی ارسالی از محمد علیزاده

آلبوم درگذشتگان۲

اسفند ۱۵ام, ۱۳۹۵
شامل تصاویری ازعیسی شبدینی،محمدعلی کریمی،شعبان منصورقناعی،حسینعلی صدیقی،عزیزکریمی،شیزاد عباسی،خانعلی محمدی نژاد،فیض اله منصورقناعی،حسن دولت خواه،شیخ غلامرضا... ادامه
به یاد مرحوم سید ابوالحسن روحانی از طرف سیدمهدی روحانی

آلبوم درگذشتگان۱

اسفند ۱۴ام, ۱۳۹۵
شامل نصاویری ازصفرعلی جوانمرد-نظرنظری زاره-هادی خاتمی-خانعلی جهانگیری-رضانظری-صفرعای علیزاده-سیدابوالحسن روحانی-فاطمه... ادامه