به یاد پدربزرگ و مادر بزرگ عزیز و مهربانم مرحوم میرزاقا صدیقی وسیب گل منصورقناعی روحشان شاد و یادشان گرامی از طرف حسین صدیقی پاشاکی

آلبوم درگذشتگان۷

اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۵
شلمل تصاویری از میرزااحمد قنبری،مسیب شادمان،حمداله شبدینی،بلقیس صدیقی،قربانعلی آب بند،محمد شهبازی،علی اصغر منصور قناعی،میرزا آقا صدیقی ،سیب گل منصورقناعی جهت... ادامه
مرحوم زینب صدیقی مادربزرگ عزیزم همیشه در دل ما جا داری از طرف:زینب عباسی

آلبوم درگذشتگان۶

اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۵
آلبوم درگذشتگان۶ شامل تصاویری از صفرعلی مهربان،محمدحسین کمالی،علی صدیقی،صغری نجفی،اکبر نظری،سیدنسا حسینی،زینب صدیقی،سیده رقیه روحانی،فاطگه زمانی،زینب... ادامه
سید مصطفی روحانی پاشاکی روحش شاد گرامی از طرف:سید مهدی روحانی

آلبوم درگذشتگان۵

اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۵
آلبوم درگذشتگان۵ شامل تصاویری ازجعفر نجات،منوچهر شهبازی،خانعلی منصورقناعی،زری منصورقناعی،سیف اله عباسی،احمدعلی نجات،جواهر عباسی،میزا آقا صدیقی،عزیزاله... ادامه
صفحه 1 از 3123