تاریخ انتشار :شنبه ۱۱ مرداد ۹۳.::. ساعت : ۵:۰۲ ب.ظ
کدخبر : 9723:: بازدید377:: بامدیریت:فرهاد نظری

ویژگی های مسکن بومی ایران-شهاب آدرین روحانی پاشاکی

ویژگی های مسکن بومی ایران

بررسی ویژگی های مسکن بومی ایران در اقلیم گرم ومرطوب مطالعه موردی شهرستان بندرلنگه

خلاصه مقاله:
کشور ایران با توجه به مساحت و گستردگی جغرافیای آن از اقلیم های گوناگونی برخوردار است. بندرلنگه یکی از شهرستان های استان هرمزگان،در منطقه اقلیمی گرم و مرطوب واقع می باشد و الگوهای مسکن بومی تحت تاثیر شرایط آن اقلیم شکل گرفته است. این عامل چه در کل بافتسنتی و نحوه ارتباط واحدهای مسکونی با یکدیگر و چه در معماری یک واحد و نحوه ارتباط فضاهای درونی مشهود است. در نظر گرفتن اقلیم درمعماری مسکن بومی سبب کاهش هزینه، دستیابی آسان به منابع و سازگاری با طبیعت می شود. در این راستا به بررسی نمونه های با ارزشِ معماری مسکونی بندرلنگه به عنوان مجموعه هایی باهویت و اقلیمی می پردازیم.روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی می باشد و مطالعات آن به روش کتابخانه ای توام با برداشت های مشاهده ای صورت گرفته است. در این مقاله قصد داریم ویژگی های مسکن های بومی مناطق گرم و مرطوب را از جنبه های گوناگونِ طراحی، ساخت و اجرا مورد بررسی قرار دهیم

نویسند‌گان:
[ سحر زراعی ] – کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه آزاد واحد اَبهَر
[ شهاب آدرین روحانی پاشاکی ] – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه هرمزگان
[ محمدحسن محمدپور ] – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منبع:مرجع دانش

 

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.