تاریخ انتشار :یکشنبه ۱ تیر ۹۳.::. ساعت : ۵:۴۳ ب.ظ
کدخبر : 8952:: بازدید11,245:: بامدیریت:فرهاد نظری

فرهیختگان روستای پاشاکی قسمت اول

فرهیختگان روستای پاشاکی

به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی

آزادگان
آرمین آزادگان فرزند حسینعلی(لیسانس برق قدرت)

آب بند

فاطمه آب بند پاشاکی فرزند مرحوم سیف اله( لیسانس پرستاری )
معصومه آب بند پاشاکی فرزند مرحوم سیف اله( لیسانس ریاضی)
اکرم آب بند پاشاکی فرزند مرحوم سیف اله(لیسانس حسابداری)
فرشته آب بند پاشاکی فرزند مرحوم محمد تقی ( کارشناس مدیریت بازرگانی )
هاجر آب بند فرزند قربانعلی آب بند (کارشناس ارشد روانشناسی)
راشین آب بند پاشاکی فرزند بهرام(کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک)
مریم اب بندپاشاکی فرزند ایرج کارشناس ارشدمدیریت دولتی
شبنم آب بند پاشاکی(کارشناسی ارشد معماری)
روناک آب بند پاشاکی فرزند بهرام(کارشناسی ارشد برق و الکترونیک)

آغار
زینب آغار فرزند فیض اله(لیسانس علوم اجتماعی)
سجاد آغار فرزند فیض اله(مهندسی برق)

امینی
سمیرا امینی پاشاکی فرزند ستار(مهندسی صنایع و علوم غذائی)

افلاکی
دکتر فروزش افلاکی فرزند عزیز
پژمان افلاکی پاشاکی فرزند بهروز (کارشناسی مهندسی تکنولوژی برق قدرت)
حسین افلاکی پاشاکی فرزندرضا(مهندسی کشاورزی)
دکترفریدون افلاکی پاشاکی( )
باقری

آناهیتا باقری مطلق پاشاکی فرزند علی اصغر(کارشناس حقوق قضایی)
مقداد باقری مطلق فرزند رضا(مهندسی کامپیوتر نرم افزار)
محمد باقری مطلق فرزند رضا(دانشجوی دکترای مکانیک)
معصومه باقری مطلق فرزند رضا(لیسانس حسابداری)
محدثه باقری مطلق فرزندکیخسرو(لیسانس پرستاری)
بنیامین باقری مطلق فرزندکیخسرو(مهندسی برق)
زهرا باقری مطلق فرزندقربانعلی(لیسانس حقوق)
شهاب باقری مطلق پاشاکی(دکترا پزشکی عمومی)
رزا باقری مطلق پاشاکی(کارشناس ادبیات انگلیسی)
نیماباقری مطلق (کارشناس ارشدکامپیوتر)
منا باقری مطلق نام پدر رمضانعلی(کارشناس ریاضی کاربردی)
دیبا باقری پاشاکی فرزند جواد(کارشناس نانو)
نادیا باقری پاشاکی فرزند جواد (کارشناس ریاضی)
محمد باقرزاده پاشاکی(کار شناس حسابداری)

باوقار
رامین باوقار پاشاکی فرزند اسماعیل(مهندسی عمران-علم وصنعت تهران)
زهرا باوقار پاشاکی فرزند اسماعیل (کارشناس ارشد پرستاری-شهید بهشتی تهران)
رضا باوقار پاشاکی فرزند اسماعیل (مهندسی کامپیوتر)
علی باوقار پاشاکی فرزند اسماعیل(لیسانس مدیریت صنعتی و لیسانس وفوق لیسانس عمران)
صالح باوقار پاشاکی فرزند فریبرز(مهندسی عمران)
محمد صادق باوقار پاشاکی فرزند فریبرز(مهندسی مکانیک)
صدیقه باوقار پاشاکی فرزند فریبرز(کارشناس ارشد ادبیات-دانشگاه گیلان)
مستانه باوقار پاشاکی فرزند فریبرز(مهندسی عمران)
مریم باوقار پاشاکی فرزند بهروز (لیسانس فیزیک)
ابراهیم باوقار پاشاکی فرزند بهروز(دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت)
محمد باوقار پاشاکی فرزند یوسف (مهندسی عمران)
یاسمین باوقار پاشاکی فرزند رامین (مهندسی معماری-دانشگاه گیلان)

بخشی پور
مریم بخشی پور پاشاکی فرزندشهیدعلی بخشی پور(لیسانس روانشناسی)
مهران بخشی پور پاشاکی فرزندشهیدعلی بخشی پور(لیسانس مشاوره)

بشارتی فرد
معین بشارتی فردپاشاکی فرزندعلی(مهندسی عمران – عمران)
اسماعیل بشارتی فرد فرزند ابراهیم(کارشناس ارشد مهندسی IT)
مریم بشارتی فرد پاشاکی فرزند علی (کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-بیمه)
مریم بشارتی پاشاکی فرزند علی(کارشناس ارشد مدیریت)

جهاندیده
سارا جهاندیده آزاد پاشاکی فرزند ابراهیم(کارشناسی شیمی کاربردی)
ندا جهاندیده آزاد پاشاکی فرزند ابراهیم (کارشناسی شیمی کاربردی)

جهانگیری

مهدیه جهانگیری پاشاکی فرزند افشار(دانشجوی روانشناسی)
جلال جهانگیری پاشاکی فرزندمحمدقاسم(دکترای فیزیک هسته ای)
صغری جهانگیری پاشاکی فرزندجمشید(کارشناسی پرستاری)
هادی جهانگیری پاشاکی فرزندجمشید(کارشناسی شیمی)
معصومه جهانگیری پاشاکی فرزندمحمدقاسم(کارشناس ارشد زبان انگلیسی)
شادی جهانگیری پاشاکی فرزند قنبرعلی(کارشناسی حسابداری)
آتوسا جهانگیری پاشاکی فرزند داریوش(کارشناسی ارشد شیمی « پلیمر»)
محمد جهانگیری پاشاکی فرزنداسمعیل(فوق لیسانس مدیریت بازرگانی با گرایش مالی)
آریا جهانگیری پاشاکی(مهندس )
خیزران جهانگیری پاشاکی(لیسانس مامایی)
بهرام جهانگیری پاشاکی فرزند حسین(کارشناس علوم سیاسی و علوم بانکی)
فاطمه جهانگیری پاشاکی(دکترای پزشک عمومی)

شوکتی
پریسا شوکتی پاشاکی فرزند عبدالرضا(دانشجوی کارشناسی شیمى)

جوادی

حسن جوادی پاشاکی فرزند بهزاد (دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری)
موسی جوادی فرزند جواد مهندس مکانیک
سعید جوادی فرزند موسی مهندس صنایع
ندا جوادی فرزند موسی مهندس کشاورزی
ابراهیم جوادی فرزند علی مهندس صنایع وعمران
نوید جوادی فرزند موسی مهندس صنایع
کوروش جوادی پاشاکی فرزندعلی اکبر(دکترای اقتصاد)
مسعود جوادی پاشاکی فرزند علی اکبر(دکترای جغرافیا)
نادیا جوادی پاشاکی فرزندنامدار(کارشناس ارشد مجسمه سازی)
نازیلاجوادی پاشاکی(دکترای پرستاری)
مهدی جوادی پاشاکی فرزندبهزاد(کارشناسی مدیریت دولتی)
حقیقی
سلیمان حقیقی اصلی پاشاکی فرزند فرامرز(مهندسی برق قدرت)
سید سبحان حقیقی پاشاکی فرزند سید قوام(دانشجوی کارشناسی رشته برق و مکانیک از دانشکاه دولتی بیرجند)

حیدری
خاطره حیدری پاشاکی فرزند ابوذر(فوق لیسانس کامپیوتر)
رضا حیدری پاشاکی(مهندسی معدن)

حقانی
محبوبه حقانی پاشاکی(مهندسی کارشناس ارشدMBA از دانشگاه شاهرود)
مسعود حقانی پاشاکی(مهندس معماری)
مهندس حمیدرضا حقانی پاشاکی(مهندس معماری)

خاتمی
معصومه خاتمی پاشاکی نام پدر ذکریا (مهندسی منابع مرتع و آبخیزداری)
مریم خاتمی پاشاکی نام پدر ذکریا (کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی)
مدینه خاتمی پاشاکی نام پدر ذکریا (کارشناسی حسابداری)
گوهر خاتمی پاشاکی نام پدر ذکریا (لیسانس ادبیات)
فاطمه خاتمی پاشاکی دانشجوی لیسانس تربیت بدنی
نیما خاتمی پاشاکی(مهندسی مکانیک)
شلیله خاتمی پاشاکی(فوق لیسانس صنایع)

خوشدل
جعفر خوشدل فرزند حشمت کارشناس ارشد عمران
مسلم خوشدل فرزند تیمور کارشناس الهیات
فرزاد خوشدل پاشاکی فرزند بهروز(کارشناس مدیریت بازرگانی)
الهام خوشدل پاشاکی فرزندبهروز(کارشناس ارشد مترجمی زبان)
اسماعیل خوشدل پاشاکی فرزندبهروز(مهندسی کامپیوتر-کارشناسی ارشد نرم افزار)

دانشور
اصغر دانشور پاشاکی فرزندسیروس(مهندسی ارشدمکانیک)
یاسمن دانشور پاشاکی فرزندبیژن(مهندسی عمران دانشگاه شریف)

دولت‌خواه
شهاب دولت‌خواه پاشاکی(کارشناسی ارشدمترجمی زبان)
شهروزدولت خواه پاشاکی فرزندقاسم(کارشناس علوم اقتصاد)

روستازاده

محمد علی روستازاده پاشاکی فرزند فیض اله کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

روستا

مجتبی روستا پاشاکی فرزند سلیمان(کارشناس مهندسی کشاورزی)
مصطفی روستا پاشاکی فرزند سلیمان (کارشناس مترجمی زبان انگلیسی)
مجید روستا پاشاکی فرزند سلیمان (کارشناسی مدیریت صنعتی)

رحمتی زاده

زهرا رحمتی زاده پاشاکی (کارشناسی ارشد شیمی)
فاطمه رحمتی زاده فرزند ابراهیم(کارشناس حقوق)
وحید رحمتی زاده پاشاکی فرزند جمشید(مهندسی معماری کارمند نیرومحرکه قزوین)
فرشید رحمتی زاده پاشاکی فرزند جمشید(مهندس مکانیک کارمند نیروگاه شهید رجایی قزوین)
سعید رحمتی زاده پاشاکی فرزند جمشید(مهندس مکانیک )

رستگار
الهه رستگار پاشاکی فرزند ایرج(دانشجوی دکترای مهندسی برق الکترونیک)

رضایی
سحررضایی پاشاکی فرزندعلی اکبر(کارشناسی حسابداری)

روحانی
سید سینا روحانی پاشاکی فرزند سید مظفر(دکترای دارو سازی)
سید امیر روحانی پاشاکی فرزند سید مرتضی (کارشناس زبان انگلیسی)
سید زینب روحانی پاشاکی فرزند سید مرتضی(کارشناس زبان انگلیسی)
سید طاهره روحانی پاشاکی فرزند سید مرتضی (کارشناس حسابداری)
سید روما روحانی پاشاکی فرزند سید حسن(کارشناسی ریاضی)
سید رومینا روحانی پاشاکی فرزند سید حسن(کارشناسی پرستاری)
سید روجا روحانی پاشاکی فرزند سید حسن(کارشناسی حسابداری)
سید مهدی روحانی پاشاکی(کارشناسی حسابداری)
سیدپریسا روحانی پاشاکی(دکترای پزشک عمومی)
سیدابوالحسن روحانی پاشاکی(دکترای دندانپرشک)
سیدهانیه روحانی پاشاکی( دکترای دندانپرشک)
سید ضیا روحانی پاشاکی(دکترای دامپزشکی)
سیدمحمدروحانی پاشاکی(دکترای دندان پزشکی عمومی)
سیدجوادروحانی پاشاکی(دکترای پزشکی عمومی)
سیدمظفرروحانی پاشاکی(متخصص دکترای روانپزشکی)
سید حامد «سهیل» روحانی پاشاکی فرزندسیدمحمود«شجاع»(مهندسی عمران )

رحیمی
معصومه رحیمی پورپاشاکی(لیسانس مامایی)

ستاری
مسعودستاری(دامپزشک و متخصص بیماری های آبزیان از اساتید ممتاز دانشگاه گیلان ازاهالی پاشاکی که مدتها از پاشاکی رفته اند)

شمسی پور

علی اکبر شمسی پور فرزند احمد(فارغ التحصیل دانشگاه پردیس تهران وکارشناس ارشدزبان انگلیسی)

شهبازی

سروش شهبازی فرزند محمدعلی ( مهندس عمران )
زید شهبازی اصلی پاشاکی  فرزند غلامحسین(مهندسی عمران)
راحله شهبازی فرزند محمد دکترای کشاورزی
عاطفه شهبازی فرزند محمد کارشناس فیزیک
بابک شهبازی فرزند محمد مهندس صنایع
ارمان شهبازی فرزند ایوب مهندس عمران
ارین شهبازی فرزند ایوب مهندس عمران

شهیدی
میلاد شهیدی پاشاکی فرزند محمد(کارشناس ارشد صنایع)
جاوید شهیدی پاشاکی فرزند سیاوش (لیسانس مهندسی صنایع)
پریسا شهیدی پاشاکی فرزند سیاوش(لیسانس آموزش ابتدایی)

شبدینی

رضا شبدینی فرزند محمدعلی کارشناسی تربیت بدنی
فاطمه شبدینی فرزند نحف( کارشناس ارشدحسابداری مدرس دانشگاه)
امیر شبدینی پاشاکی دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد فرزند ابراهیم (متخصص گوش و حلق و بینی)
آرش شبدینی پاشاکی فرزند کیومرث(مهندسی برق الکترونیک)
شهرام (محمد) شبدینی فرزند داود(کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)
حسین شبدینی پاشاکی فرزند ایرج(مهندسی الکترونیک)
ابوالفضل شبدینی پاشاکی فرزند اسدالله(مهندسی علوم دامی)
معصومه شبدینی پاشاکی فرزند اسدالله (مهندسی کامپیوتر نرم افزار)
ابوالحسن شبدینی پاشاکی فرزند ایرج(کارشناسی ارشد حسابداری)
ابراهیم شبدینی پاشاکی(متخصص گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن)
اکبر شبدینی پاشاکی(مهندسی کشاورزی)
شهروز شبدینی فرزند داود(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)
نرجس (شیدا) شبدینی فرزند داود(دکترای ریاضی محض)
شیوا شبدینی پاشاکی فرزند صفر(پزشک عمومی)
شیلا شبدینی پاشاکی فرزند صفر (کارشناسی ارشد کار درمانی و عضو هییت علمی دانشگاه)
شیما شبدینی پاشاکی فرزند صفر (مهندس کامپیوتر)
حامد (شهاب) شبدینی پاشاکی فرزند بهمن( کارشناس حسابداری) و (کارشناس ارشد مدیریت مالی)
حدیثه شبدینی پاشاکی فرزنده بهمن(کارشناس ارشد پرستاری)
پونه شبدینی پاشاکی فرزند قنبر(مهندسی برق و اکترونیک)
سرهنگ داود شبدینی پاشاکی

شفیعی
عباس شفیعی مطلق پاشاکی( کارشناس گردشگری ورزشی)
شقایق شفیعی کامل پاشاکی فرزند طهموث(کارشناس روانشناسی)
شکیبا شفیعی کامل پاشاکی فرزند طهمورث(کارشناس مدیریت صنعتی)

شریفی
علیرضاشریفی فرزنداحمد(مهندسی برق قدرت)
مریم شریفی فرزنداحمد(کارشناس بازرگانی و کارآفرین)
سمانه شریفی فرزند احمد(کارشناسی مدیریت و دانشجوی ارشد mba و شاغل در تلکام)
حسن شریفی آزاد پاشاکی(کارشناس امور گمرک)
احمد شریفی آزادپاشاکی(مهندسی عمران)
مژده شریفی آزادپاشاکی(فوق لیسانس زمین شناسی)
زینب شریفی آزادپاشاکی(فوق لیسانس زمین شناسی)
سعیدشریفی آزادپاشاکی(لیسانس تربیت بدنی)
مرضیه شریفی آزادپاشاکی(مهندسی معماری)
مجتبی شریفی آزادپاشاکی(فوق لیسانس حسابداری)

ازعزیزان پاشاکیجی تقاضامندم اسامی افراد تحصلکرده ای  راکه دارای مدارج علمی کارشناسی وکارشناسی ارشدودکترا می باشند به این وب معرفی نمایند.

«مطالب مرتبط»

۲۱۵ دیدگاه

 1. محمدرضا قاسمی پاشاکی گفت:

  سلام چه طور باید اسامی اضافه کنیم

 2. فرشته آب بند پاشاکی گفت:

  باسلام لطفا نام فاطمه آب بند پاشاکی. ( لیسانس پرستاری ) معصومه آب بند پاشاکی ( لیسانس. ریاضی ). اکرم. آب بند پاشاکی ( لیسانس. حسابداری. ) همگی فرزندان مرحوم. سیف اله آب بند پاشاکی

 3. arya گفت:

  رضا شبدینی فرزند محمدعلی کارشناسی تربیت بدنی

 4. A گفت:

  لطفا اسم هاجر آب بند را در داخل سایت وارد کنید (کارشناس ارشد روانشناسی) دختر قربانعلی آب بند

 5. arya گفت:

  سرگرد بهزاد شبدینی فرزند حسین

 6. فرشته آب بند پاشاکی گفت:

  با سلام فرشته آب بند پاشاکی فرزند مرحوم محمد تقی ( کارشناس مدیریت بازرگانی )

 7. خوشدل گفت:

  خدمت مدیریت محترم سایت
  باسلام و احترام
  وبا سپاس از جمع آوری و اطلاع رسانی شما خواهشمنداست ارتقاء ذیل را لحاظ بفرمایید.

  خوشدل
  اسماعیل خوشدل پاشاکی فرزندبهروز(مهندسی کامپیوتر-کارشناسی ارشد نرم افزار)

 8. صديقي گفت:

  درود
  جناب اقای نظری ،
  از خواندن مطلب بسیار زیبایی که به قلم اقای مقصود حقیقی بود بسیار لذت بردم ، من ایشان را نمیشناسم اما نحوه چینش مطالبشان نشان از روش مندی درست تحقیق و تسلط ایشان بر مطلب داشت، باید خدمتتان عرض کنم این یکی از بهترین مطالبی بود که در کانال پاشاکی خواندم
  سپاس از شما
  صدیقی پاشاکی

دیدگاه خود را به ما بگویید.