تاریخ انتشار :جمعه ۲۵ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۵:۰۶ ق.ظ
کدخبر : 714:: بازدید598:: بامدیریت:فرهاد نظری

دهستان چهارده آستانه اشرفیه

دهستان چهارده در۱۵کیلومتری آستانه اشرفیه دراستان گیلان واقع شده است.این دهستان ازپنج قریه تشکیل شده که به مجموع آن چهارده گفته می شود.این پنج قریه عبارتنداز:

۱-شیرکوه:که مرکزچهارده محسوب می شودوبازاراصلی چهارده دراین قریه قراردارد.

۲-گاچرا:این محل عمدتا درکنارسفیدرودواقع شده است ودربالامحله آن مرقدمطهرحضرت آقاسیدعبدالرضاعلیه السلام واقع شده است که این زیارتگاه بسیارمجرب است .درسندی که مشاهده شده نام ایشان ابوالرضا علیه السلام وشجره ایشان به  یکی ازنوادگان امام زین العابدین علیه السلام  می رسد.این قریه بادهستان کیسم هم مرز است.

۳-کاچا:این قریه درجنوب غربی چهارده قرارداردوباشهرستان لولمان هم مرز وبه مرقدمطهرآقاسیدناصرالدین علیه السلام مزین است،که بزرگترین زیارتگاه چهارده است وهمیشه مورد توجه مردم بوده وهست ومحل تجمع عزاداران حسینی درروزعاشورامی باشد.عده زیادی ازبزرگان وبعضی ازعلماءومردم چهارده خصوصا دوشهیدبزرگوارهم درجواراین زیارتگاه مدفون هستند.

۴-کتشصت آبادان:این قریه درضلع شرقی چهارده واقع است وهم مرزباقریه تازه آباد معرف به قوام السلطنه می باشد.

۵-خلشاء:این قریه خود دارای بالامحله وپایین محله است وبالامحله آن مزین به مرقدمطهرامام زاده آقاسیدیوسف می باشد،که این بقعه نیزمورداحترام عموم بویژه علما بوده که ازجمله مرحوم میرعبدالباقی این بقعه راتجدیدبنانموده است.درجوار مرقدمطهراین امام زاده مسجدمحل وقبوربعضی ازشهدای محل قراردارد.

البته ناگفته نماند که به غیر ازچهارده مذکوردرایران بیش ازچهارده محل به اسم چهارده وجود دارد.

حکایت چهل قرآن

درحدودنودسال پیش مرض وبادرچهارده شایع شده بود.جان بسیاری راگرفته ودرمان هم درآن زمان ممکن نبود.من حدود ده سال داشتم.به همراه پدرم به بقعه آقاسیدعبدالرضا علیه السلام مشرف شدم.دیدیم چهل سید راجمع نموده وبرگردن آنهاشال سبزآویخته وبرسرآنهاقرآن گذاشته اند.ونیت کرده بودند که این چهل سیدبه همان شکل ازبقعه خارج شوندوتمام چهارده رادوربگردند وسپس به بقعه بازگردند.آن روزبه برکت توسل به قرآن وعترت چهارده ازمرض وبا نجات یافت وبزرگان محل تصمیم گرفتند برای حفظ حرمت قرآن درچهارده نگذارندکه صدای موسیقی مبتذل بلندشودواین حکایت بین مردم چهارده شهرت دارد.

مطلب حکایت چهل قرآن توسط یکی ازاهالی موردوثوق چهارده به نام مرحوم حاج آقای ملکی که دراواخرعمرش برای آقای مرتضی رئوفی  چهاردهی نقل کرده است.

ازکتاب خاطرات معطر:تالیف مرتضی رئوفی  چهاردهی

باتشکرازآقای مازیارشبدینی پاشاکی که درتهیه این کتاب بنده رایاری نمودند.

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.