تاریخ انتشار :دوشنبه ۲ دی ۹۲.::. ساعت : ۸:۲۶ ق.ظ
کدخبر : 7110:: بازدید433:: بامدیریت:فرهاد نظری

ردپای گاو دزد را لوداد!

ردپای گاو دزد را لوداد

یکی ازاهالی پاشاکی به نام آقای “ع-منصوری”  صبح روزچهاردهم فروردین سال هزاروسیصدوپنجاه ودووقتی برای سرکشی احشام خود به طویله رفت متوجه شدگاوش رادزدیده اند،اوهراسان اقوام وآشناهایش راخبرکردوهمگی به جستجوی گاوپرداختند.

بارانی که شب قبل باریده بودزمین رامرطوب ونمناک کرده بود،ردپای گاو به طور واضح دیده می شد.”ع-منصوری” وبیست نفرازاقوام اوردپای گاوراگرفتندوپس ازدوازده کیلومترراهپیمایی به قریه« بنکده» بخش سنگررسیدند.وارآنجا نیزردپاراتاطویله شخصی به نام «الف» ادامه دادند.

آقای الف تازه گاورادرطویله بسته بودودرخانه اش استراحت می کردکه صاحب گاوبانفراتش سررسیدندوباسروصدای صاحب گاووهمراهانش ،همسایه های آقای الف پشت درخانه اوجمع شدند.

آقای الف که وضع راچنین دید،پیت نفت رابرداشت به طرف طویله رفت تا طویله رابه آتش بکشد،تاآثارجرم ازبین برود،ولی همراهان صاحب گاو اوراگرفتندودست وپای اورابستندوچندنفری نیز به پاشاکی رفته تاماموران ژاندارمری راخبرکنند.

بین اقوام صاحب گاو وآقای الف نزاع سختی درگرفت که ماموران سررسیدندوگاو رابه مالباخته تحویل دادند.وآقای دزدرانیزروانه زندان کردند.

خبرنگارروزنامه اطلاعات-موسی اکبری پاشاکی-سال هزاروسیصدوپنجاه ودو

«مطالب مرتبط»

۳ دیدگاه

  1. کامران صدیقی پاشاکی گفت:

    با تشکر از مطالب ارائه شد در سایت خواهشمد است در مورد تاریخ اقوام و بناهای روستای پاشاکی مطالب بیشتری ارائه گردد وبا وجود اساتیدی که این روستا زیبا پرورش داده است می توان اطلاعات تاریخی و عکسها مختلف از زوایای مختلف روستا برای خوانند گان ارائه نمود. امید است که در معرفی و بالابردن شناخت خوانندگان توفیق بیشتری حاصل گردد.

  2. امیر گفت:

    دزدی سال 1352 بوده ولی خبررسانی سال 1351 صورت گرفته!!!!؟؟؟

دیدگاه خود را به ما بگویید.