تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۲.::. ساعت : ۳:۴۵ ب.ظ
کدخبر : 7025:: بازدید709:: بامدیریت:فرهاد نظری

عاشق ومعشوق بعدازپنجاه سال به هم رسیدند!

عاشق ومعشوق بعدازپنجاه سال به هم رسیدند!

لازم به ذکراست که تابه امروزنودسال ازوقوع این خبرمی گذرد.

خبر-عاشق ومعشوقی که بعدازپنجاه سال ازعشقشان می گذشت،سرانجام درکنار نوه ها ونبیره های خودازدواج کردند.ماجراازاین قراربودکه مردسی ساله ای به نام (ح) عاشق دختری  پانزده ساله ای به نام (س) می شود،اما عشق آن ها به خاطرمخالفت پدرومادردختربه سرانجام نرسیده ودختررابه کسی دیگر شوهرمی دهند.درآن زمان این دوعاشق دلباخته درروستای گوشکجان حوالی روستای پاشاکی زندگی می کردند. مرد سی ساله که درعشقش شکست خورده بود ،زادگاه خودرابرای همیشه ترک کرده و به روستای جوبنه حومه سنگسررفت.بعدبا زنی ازدواج کردوچندسال بعدازگذشت زندگی مشترکش ،همسرش درگذشت.ازطرفی همسر معشوقه سابقش نیز دارفانی راوداع گفت…تااینکه دوهفته گذشته بعدازپنجاه سال دوباره یکدیگرراملاقات کرده وسبب زنده شدن خاطره دوران جوانیشان  شدوچون هردو مجردشده بودند،تصمیم گرفتندکه باهم ازدواج کنند.به این ترتیب آن مردعاشق که درآن زمان هشتادوپنج ساله وآن زن که شصت وپنج ساله بود،زندگی مشرک را شروع کردندونوه ها ونبیره های آنهابه میمنت این پیوند برای این دوعاشق ومعشوق سالخورده مختصری جشن گرفتند.

خبرنگارروزنامه اطلاعات-موسی اکبری پاشاکی-سال هزاروسیصدوپنجاه ویک

«مطالب مرتبط»

۳ دیدگاه

 1. سارا گفت:

  کاش همه عاشق معشوقها بهم برسند.چون من هم دردعاشقی میکشم

 2. حسن شجاعی فر از اندیشه شهریار گفت:

  باسلام حکایت صحت داشته ازشما تشکر مینمایم ضمنا” یاد آقای موسی اکبری خبرنگار پیشکسوت سالهای پیشین روستای پاشاکی بخیر انشالله خداوند عمر بااعزت به ایشاان بدهد

 3. هادی لطفی پیربستی گفت:

  باسلام حکایت صحت داشته باشد بسیار جالب بود من یکی که خیلی خوشحال شدم امیدوارم سالیان سال درکنار یکدیگر به خوبی وخوشی زندگی کنند چون من هم درد
  کشیده ام هادی لطفی 52 ساله ازمشهدمقدس

دیدگاه خود را به ما بگویید.