تاریخ انتشار :جمعه ۱ شهریور ۹۲.::. ساعت : ۱:۴۲ ب.ظ
کدخبر : 6013:: بازدید448:: بامدیریت:فرهاد نظری

پاشاکی راشهرک کنید!سال52

پاشاکی راشهرک کنید!سال52

درموردشرحی که درموردلزوم تبدیل پاشاکی به شهرک درروزنامه اطلاعات مورخ 52/9/1چاپ شد ازطرف آقای رمضانعلی عاشوری توضیحی به اداره روزنامه رسیدکه به درج آن مبادرت می ورزیم  وانتظارداریم که مقامات مسئول نسبت به انجام این تقاضای عمومی موافقت نمایند.اقای عاشوری رئیس هیات مشورتی روزنامه اطلاعات درپاشاکی نوشته اندجمعیت پاشاکی بالاوپایین”سال52″ روی هم هفت هزارنفراست.وبه صورت ده، اداره می شوددرحالی که جمعیت وموقعیت اجتماعی وکشاورزی درحدی است که استحقاق داردتبدیل به شهرک شود.پاشاکی همچنین  دارای کشاورزی وسیع با بازدهی مناسب ورونق اقتصادی بهره مند است واهالی مدتها است که تقاضای تبدیل پاشاکی رابه شهرک می نمایند اماتابه حال اقدامی نشده است…

مورخه 52/9/10

خبرنگارپیشین روزنامه اطلاعات-موسی اکبری پاشاکی-سال هزاروسیصدوپنجاه ودو

«مطالب مرتبط»

۲ دیدگاه

  1. 007 گفت:

    امیدوارم با همت شوراهای جدید و دهیار جدید و همت مردم پاشاکی به زودی این امر تحقق یابد. به امید ان روز با شکوه

دیدگاه خود را به ما بگویید.