تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۳ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۲:۱۱ ب.ظ
کدخبر : 505:: بازدید443:: بامدیریت:فرهاد نظری

کوفه جای انبارشالی-داریوش جهانگیری پاشاکی

محل نگهداری شالی-کوفه

کشت برنج دارای دو نوع بوده گرم وسرد،برنج گرم برنج های معمولی بوده که زود رس بودند وبرنج سرد شامل سفید دم ،سیاه دم ، زرد دم وسرخ دم  که دیر رس بوده وبرداشت برنج سرد دیر انجام می شد .از ۱۵ مهر  که شروع بارش های گیلان  بود وآن موقع نیز تازه برنج های سرد  برداشت  می شد وچون باران خورده  وبه رنگ تقریباقرمز  بود  ، برای جلوگیری از کفک و نی یا بند زدن  باید  برنج سرد رادر جایی قرار می دادند که  آن مکان از سطح زمین حدودا سه متر بالاتر قرار می گرفت یا ساخته می شد که به آن محل کوفه  می گفتند وساخت کوفه از معماری خاص برخوردار بوده وروی چهار پایه استوار بوده که هوا به طور یکنواخت به داخل خزانه وانبار برنج وارد می شد .و آن موقع مردم با دست وبا وسیله ای به نام جاکو خرمن می کردند ودر کوفه به راحتی می توانستند این کار را انجام بدهند.

باتشکراز:داریوش جهانگیری پاشاکی

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.