تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۳ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۱:۴۱ ب.ظ
کدخبر : 491:: بازدید933:: بامدیریت:فرهاد نظری

پای صحبت عزیزمحمدی پاشاکی-حمیدنظری پاشاکی

پای صحبت عزیزمحمدی پاشاکی

آقای عزیزمحمدی درمورداصلیت پاشاکیجی ها می گوید:
اصلیت نجفی ها که بیشتردرنجفی محله ساکن هستند از نجف آباد قزوین وبه روایاتی نیز اصفهان می باشد.نجفی محله در زمان قدیم دومرتبه آتش گرفت که همه از آن محل کوچ کرده جزشخصی به نام محمدابراهیم …که ازآن محله نرفت وشروع به بازسازی محل کرد.
اصلیت کریمی ها(اولین جدعلی کریمی)که درمغونی محله ساکن هستند از مغان می باشد.
اصلیت منصوری ها( اولین جد خانعلی که دارای پسر ودختری بود) از بیدرون است.
اصلیت شبدینی ها از دباغ محله رشت می باشد.
اصلیت سیدها ازدزفول که جدشان ابوطالب ودارای فرزندانی به نام های آقاسیدحسن وآقاسیدحسین بوده است.
اصلیت آب بندها درپشتاسرا ازقصابه قصطونک وحیدیه شهریارمی باشد.
اصلیت محمدی ها(اولین جده نقدعلی)که درکرف محله ساکن هستند از رودبارمی باشد.
باقری ها(مادباقری ها جزاولین) که به استویی معروف بودند ،دراصل پاشاکیجی بوده وازابتدادرپاشاکی می زیستند وبه روایتی ملالی هانیزدراصل ساکن پاشاکی بودند،که ازطرف پدری شامل سه کوچ بودند(عیسی خان رشیدی، پدرخانم شمسی پورکه علی گل بود، خانواده کدخدا محمد قلی شبدینی)
باتشکرازحمیدنظری پاشاکی

«مطالب مرتبط»

یک دیدگاه

  1. شمسی پور گفت:

    سلام و صد دروود
    متشکر از نشر اخبار
    شمسی پور
    کیش

دیدگاه خود را به ما بگویید.