تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۳ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۸:۱۱ ق.ظ
کدخبر : 454:: بازدید587:: بامدیریت:فرهاد نظری

فهرست مقالات منتشر شده درمجلات ایرانی-دکتر فریبرز منصورقناعی پاشاکی

به مناسبت روز جهانی سلامت گوارش-سرطان معده قابل درمان است-فهرست مقالات منتشر شده درمجلات ایرانی-فهرست مقالات منتشر شده درمجلات بین المللی

۱) ارزیابی دو روش الایزای نیمه کمی خانگی و کیفی تجاری در تشخیص لپتوسپروز –

   دکتر فریبرز منصور قناعی – دکتر حمید رضا هنر مند – دکتر سعید اشراقی – دکتر محمد رضا خرمی زاده

   مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ـ پاییز ۸۵  ، دوره ۱۵ ،شماره ۸۹

    ۲) یافته های سونوگرافیک فاسیولیازیس کبدی .

   مجله علمی پژوهشی  گوارش ، زمستان ۸۵ ، دوره۱۱، شماره۴

   علی زاده – پوررسولی – وحید – نقی پور

   ۳) شیوع سندرم روده تحریک پذیر در دانشجویان پزشکی دانشگاه گیلان

   دکتر فریبرز منصور قناعی ، دکتر ریحانه جعفر شاد

   نشریه علمی متخصصین گوارش و کبد ایران – جلد۱۰ – شماره ۴ – بهار ۱۳۸۵

   ۴) علائم بالینی بیماری هیرشپرونگ: یک مطالعه ۶ ساله در رشت

   دکتر مهرداد ایزدی ، دکتر امیر حسین باقرزاده ، دکتر فریده تازه ، دکتر فریبرز منصور قناعی

   مجله دانشکده پزشکی دانشگاه گرگان بهار و تابستان ۱۳۸۴ دوره ۷ شماره ۱

   ۵) علل آسیت با گرادیان پایین در بیماران بستری در بیمارستان در رشت ۱۳۷۴-۱۳۸۰

  دکتر فریبرز منصورقناعی،  دکترمحمود یوسفی مشهور، دکتر امیرحسین باقرزاده،  دکترافشین شفقی

   فصل نامه علمی پژوهشی  فیض – تابستان ۱۳۸۴ – شماره ۳۴ – صفحه ۷

   ۶) مطالعه میزان ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری در بیماران زخم پپتیک( درمان ۱۴ روزه در مقابل ۱۰ روزه ا رژیم ۴ دارویی)

   دکترفریبرز منصور قناعی – دکترحسین فروتن –  دکترهادی غفرانی -دکتر فریده آزموده

   مجله پژوهشی  حکیم – اردیبهشت۱۳۸۴ – شماره ۴ – صفحه ۵۷ تا ۶۲

   ۷) جداسازی هلیکوباکترپیلوری به روش PCR از ضایعات دهانی در بیماران با آفت مکرر دهان در سال ۱۳۸۱

   در شهرستان رشت

   دکتر فریبرز منصورقناعی، دکتر مهدی اسمار، دکتر امیرحسین باقرزاده، دکتر شبنم اکباتانی نژاد

  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  – سال ۱۳۸۴ –  شماره ۵۰ – صفحه ۳۳ تا ۴۳

   ۸) بررسی نقش بلندمدت  سلاحهای شیمیایی برسلولها و معیارهای خونی  در جانبازان شیمیایی

   دکتر منصور قناعی ، دکترافشین شفقی، دکترقربان علیزاده، دکترحیدرعلی بالو

   فصلنامه علمی پژوهشی فیض ۱۳۸۰ – شماره۱۶  – صفحه ۱۱-۶

۹) اثر لامیودین در کارکرد کبدی و شرایط بالینی در بیماران دارای سیروز جبران نشده کبدی

   یوسفی مشهور، فروتن، منصور قناعی، غفرانی

   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان – سال ۱۳۸۲ – ۱۲(۴۶) – صفحه ۶۱-۵۴

   ۱۰) اثرمخمرساکرومایسس بولاردی با آنتی بیوتیک در آمبیاز حاد

   منصور قناعی، ده باشی، یزدان پرست ، شفقی

   فصل نامه علمی پژوهشی فیض – ۱۳۷۸ – شماره ۱۱ – صفحه ۲۳-۱۷

   ۱۱) بررسی تاثیر افشره گیاهی درمنه بر میزان Fvc, Fev1/Fvc در بیماران مبتلا به آسم ومقایسه با دارونما در

   سال ۱۳۷۸

   منصور قناعی – سیگارودی – مباشری- جلیلی

   فصل نامه علمی پژوهشی فیض – سال ۱۳۸۲ – ۷(۲۵) – صفحه ۶۴-۶۰

منبع http://www.gums.ac.ir

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.