تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۳ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۶:۳۰ ق.ظ
کدخبر : 446:: بازدید564:: بامدیریت:فرهاد نظری

واقعیت های پاشاکی-علی كريمی پاشاکی

واقعیت های پاشاکی

خیلی وقت ها عادت به این داشته ایم که در مورد موطن و تعلقات خود آنقدر غلو کنیم که باورمان شود که آنچه فکر می کنیم ویا می نویسیم حقیقتی است بی بدیل و از پیرامون خویش تابو هایی می سازیم که شکستن آنها کاری غیر ممکن می نماید.
نقد از خود و در هم شکستن باورهای غلط درون خویش ضرورتی است مقدم بر تقابل با پدیده های ناهنجار بیرونی که از جنس های متنوع برخودار است. بت سازی چهره های زمینی و مقدس نمودن بعضی از واژگان و یا نوعی رفتار اجتماعی که گاها ریشه در سنت های قدیم و یا باورهای خرافی و افسانه های مقدس دارد ما را تا آن جا می برد که در عصر علم و دانش و آگاهی هنوز باید انگشت کوچک خود را وقتی به سمت قبری یا آرامگاهی نشانه می رود گاز بگیرم.
پاشاکی سر زمین خاطره های ماست سرزمینی که به اندازه قدمت خویش چه در پرورش انسانها و چه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی رشد نکرده و هنوز مشارکت جمعی در توسعه را نیاموخته و چند دهه است که اکثریتی به دنبال اقلیتی روان و متاسفانه یا محو قدرت کاذب اجتماعی آن است و گاهی هم مصداق همرنگی با جماعت.
گاهی اوقات گردنکشی بوی قداست می گیرد و فقر و تنگدستی در بعد فرهنگی و اقتصادی رام جماعتی می شود که با سینه های کفتری و گام های داش آگلی و همانند فیلم های فارسی دهه ۵۰ در پاشاکی راه می روند.
در این سو ما جماعتی که مظاهر شهر نشینی و مطالعه چند جلد کتاب دانشگاهی و دو خط روزنامه و یکی دو تا سیمنار ما را مست توسعه کرده فریاد می زنیم که بیاییم بحث توسعه را راه بیاندازیم و ابراز روشنفکری می کنیم.
به هر حال قصه پاشاکی در هر مقطعی برای خودش داش آگل یا قیصری داشته و با گذر زمان این روز ها بروس لی و جکی چان و آرنولد…
به هر حال توقع این است که این تابوهای خود ساخته در منطقه شکسته شود و اینقدر جسارت داشته باشیم که نقد کنیم و نقد شویم.
یک مقایسه سطحی تازه آباد با چند خانوار پراکنده را با پاشاکی داشته باشید و بعد رخوت و تنبلی وبی حالی و شاید بی مسئولیتی عده ای از مسئولین محلی را ببینید.
فراز ها و نشیب ها
بضاعت پاشاکی در عرصه های مختلف اجتماعی بر کسی پوشیده نیست و همه ما بر توانمندی و قابلیت های مردم و الخصوص جوانان آن اعتقاد داریم .نقش موثر و اثر گذار آنان در
عرصه های مختلف می تواند در توسعه پاشاکی بسیار رهگشا باشد.آنچه که امروز بیشتر از هر وقت دیگر نگران کننده است و ما هم مثل بسیار دیگر در غفلت بسر می بریم قضیه بزهکاری و رشد روز افزون و تهدید کننده آن در منطقه می باشد که این آلودگی اجتماعی به تنهایی می تواند آنچه که سالیان برای پاشاکی و مردم خوب منطقه بدست آمده به بادنیستی دهد..دیروز پاشاکی چی به راستگویی و جوانمردی و پایداری و غیرت و تعصب شهره منطقه بودامنیت پاشاکی زبانزد عام و خاص بود ولی امروز از آن روز ها خبری نیست.عده ای بزه کار که متاسفانه که بدلیل مشکلات خانوادگی و یا اجتماعی و همچنین بی توجهی مسئولین منطقه پاشاکی و امنیت مردم را مورد تهدید قرار داده اند و بعلل مختلف رها کردن خانه و کاشانه مردم به هنگام کشاورزی و سایرامور معمول مامن سارقین گردیده و به طوریکه این معضل به نگرانی عمومی در پاشاکی تبدیل شده است.آیا نباید فکری به حال این معضل کرد.مگر این سارقین محلی چه تعداد هستند مگر به گواه مردم منطقه انگشت شمار هستند.بدوراز ریشه های اعتیاد که باعث این رفتار ناهنجار اجتماعی گردیده .دیگر بدنبال چه باید باشیم فقر و نداری .تربیت ناصحیح احتماعی و بیکاری.بیایید فکری در ارتباط با این پدیده غیر اخلاقی بکنیم.

با آرزوی توفیق و آبادانی برای زادگاه ما پاشاکی
علی کریمی پاشاکی
برداشتی ازوبلاگ www.pashaki87.blogfa.com

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.